Susisiekite su mumis

Vardas*

El. paštas*

Telefonas

Įmonė / Įstaiga

Žinutė*

* užpildyti būtina.

Darbo užmokesčio skaičiavimo ir valdymo sprendimas skirtas atlyginimų darbuotojams apskaičiavimui.

 Versija MS Dynamics AX 2009 ir AX 2012.

 Funkcijos

 • Darbo apmokėjimo tipai. Apmokėjimai tipai: Tarifinis, Valandinis, Išdirbis pagal faktą, pagal kelionės lapus, pagal moto valandas. Apmokėjimo tipų sąrašas nebaigtinis.
 • Kvalifikacijos, kategorijos. Darbo užmokesčio diferencijavimas pagal kategorijas.
 • Savarankiškas pagal įstatymus numatytos bazinės informacijos pildymas, koregavimas. Bazinė informacija: bazinė ir minimali alga, bazinis ir minimalus valandinis tarifas, minimalus pragyvenimo lygis, taikomas NPD ir PNPD, draudžiamas pajamų dydis ir panašiai.
 • Vienkartiniai/ periodiniai priskaitymai. Tai premijos, įvairūs priedai, pareigų sugretinimas, priedai už ypatingo pobūdžio darbus, priedai už darbą kenksmingose sąlygose ir kita. Priskaitymų skaičius vienam darbuotojui yra neribotas.
 • Atskaitymai. Tai alimentai, teismo vykdomieji raštai, profsąjungos mokesčiai, gyvybės draudimai, kreditai ir paskolos, kiti pastovūs ir vienkartiniai išskaitymai.
 • Atostogų rezervo apskaičiavimas
 • Pavedimai. Išmokėjimų/ pervedimų vedimas ir generavimas. Išmokėjimai - avansai, eiliniai išmokėjimai ir panašiai. Pervedimai - į banko korteles, pavedimai Sodrai, mokesčių inspekcijai, garantinio fondo. Pervedimų eksportas į atitinkamus bankus vykdomas naudojant B2Bank sprendimą.                                                                                   

Spausdiniai/ duomenys elektronine forma

 • Atlyginimo spausdiniai. Algalapiai, atsiskaitymo lapeliai, nedarbingumo lapeliai, atostoginių ir komandiruočių apskaičiavimo lapai;
 • Priskaitymų ir atskaitymų žiniaraščiai. Spausdiniai pagal įmonę, struktūrinius vienetus, padalinius, darbuotojus, išlaidų centrus. Žiniaraščiai: detalūs, suminiai, sustambinti, pagal parametrus, įvairius fondus
 • Universalus dokumentų tekstų konfigūravimo įrankis. Pažymų tekstų kartoteka. Pažymų spausdiniai yra MS Word šablonų pagrindu. Pažymos spausdinimo metu parenkami norimi tekstai, automatiškai atidaromas atitinkamas MS Word ir perkeliami duomenys, galimybė dokumentą pervardinti norimu vardu ir išsaugoti prie įsakymo.
 • SoDros formos - 10-SD, 11-SD , 12-SD, 13-SD, NP-SD, SAM elektronine forma
 • Statistiniai spausdiniai. Spausdiniai reikalingi statistinių formų DA-01, DA-05 užpildymui
 • Išskaitytų mokesčių valstybei žiniaraštis, darbo užmokesčio suvestinė, alimentų suvestinė (per paštą, per banką, per kasą), draudimo žiniaraščiai
 • Soc. draudimo mokesčio priskaitymo žiniaraštis (periodais ir nuo metų pradžios), tarpusavio įsiskolinimo aktas
 • Mėnesinė ir metinės pajamų mokesčio deklaracijos FR0572 ir FR0573 XML formatu