BLUEs PLUS – tai papildomas funkcionalumų rinkinys, leidžiantis dar plačiau, patogiau ir efektyviau naudotis Microsoft Dynamics AX galimybėmis. Svarbiausios BLUEs PLUS dalys – Didžioji knyga, ilgalaikis turtas, bankai/kasa, klientai/tiekėjai, atsargų valdymas, pirkimai/pardavimai.

Didžioji knyga (DK)

 • DK žurnalo eilučių kopijavimas, išsaugant kliento/ tiekėjo/ banko/ kasos/ ilgalaikio turto informaciją
 • Galimybė periodinio žurnalo eilutėse nurodyti iki kurios datos turi būti vykdomi operacijų perkėlimai į Pagrindinį žurnalą
 • Ataskaita, rodanti su kuo per parinktą laikotarpį korespondavo analizuojama DK sąskaita ar jų grupė
 • Ataskaita, rodanti parinktos DK sąskaitos korespondenciją su kitomis DK sąskaitomis
 • DK sąskaitos operacijos su išsamiai papildoma informacija ir galimybe eksportuoti duomenis į MS Excel
 • Galimybė matyti, filtruoti ir analizuoti norimas DK operacijas

Ilgalaikis turtas

 • Ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją aktas su turto savikaina
 • Ilgalaikio turto perkėlimas. Galimybė keisti perkėlimo rekvizitus ir perspausdinti IT Perkėlimo aktą
 • Galimybė ilgalaikio turto nurašymo atveju patikrinti, ar užregistruoti visi reikiami turto nudėvėjimo įrašai
 • Automatinis likutinės vertės atkėlimas IT nurašymo atveju
 • Galimybė pakeisti užregistruoto ilgalaikio turto informaciją
 • Ilgalaikio turto sąrašas nurodytai datai su galimybe matyti aktyvias, sustabdytas, uždarytas, parduotas, nurašytas IT korteles
 • Išsami ilgalaikio turto operacijų analizė ir galimybė duomenis eksportuoti į MS Excel
 • Ilgalaikio turto dinamikos stebėjimas pagal grupes ir galimybė duomenis eksportuoti į MS Excel
 • Ilgalaikio turto perkėlimų istorija
 • Galimybė matyti, filtruoti ar analizuoti norimas ilgalaikio turto operacijas

Bankai/kasa

 • Valiutų kursų pasikeitimas
 • Kasos/ banko valiutų kursų pasikeitimo įtakos išsaugojimas kitose DK sąskaitose
 • Kasos pajamų orderio/ kasos išlaidų orderio informacijos keitimo galimybė
 • Draudimas keisti banko/ kasos kortelėje DK sąskaitą, jeigu yra užregistruotų operacijų
 • Ataskaita, rodanti banko likučius pasirinktai datai pagal valiutas
 • Banko operacijos nurodytu laikotarpiu su papildoma informacija
 • Kasos operacijos nurodytu laikotarpiu su papildoma informacija
 • Banko išrašas – ataskaita, detaliai rodanti banko operacijas originalia ir vietine valiutomis per nurodytą laikotarpį
 • Banko operacijos su galimybe matyti, filtruoti ar analizuoti norimas banko operacijas
 • Kasos operacijos su galimybe matyti, filtruoti ar analizuoti norimas kasos operacijas

Klientai /tiekėjai

 • Draudimas keisti tiekėjo/kliento grupę kortelėje, jeigu yra užregistruotų operacijų
 • Periodinė operacijų dengimo funkcija, dengianti operacijas FIFO principu
 • Susietų pirkėjo/ tiekėjo operacijų peržiūros ekraninės formos ir ataskaitos vietine bei originaliomis valiutomis
 • Tiekėjų/klientų atvirosios operacijos. Ataskaita, padedanti analizuoti skolas pasirinkta data
 • Tiekėjų/klientų operacijos nurodytu laikotarpiu. Duomenys eksportuojami į MS Excel
 • Galimybė analizuoti tiekėjų/klientų skolų balansus pagal skirtingus registravimo šablonus
 • Statistika tiekėjas/prekė ir klientas/prekė
 • Statistika tiekėjas/prekė be sumų
 • Tiekėjo/kliento operacijų su finansinėmis dimensijomis užklausa
 • Tiekėjo/kliento sąskaitų faktūrų antraščių/eilučių su finansinėmis dimensijomis užklausa

Atsargų valdymas

 • Atsargų mato vnt./atsargų grupės/modelio keitimo draudimas
 • Atsargų perdavimo aktas
 • Krovinio važtaraštis perkeliant atsargas su galime važtaraštį įtraukti į važtaraščių registrą
 • Du atsargų perkėlimo žurnalo tipai. Pirmasis – skirtas kontroliuoti, ar duomenys laukeliuose (data, sandėlis Iš/ Į) sutampa, antrasis – neturintis tokių apribojimų
 • Atsargų inventorizacija
 • Galimybė keisti atitinkamų laukų reikšmes į nurodytas reikšmes keliems įrašams vienu metu
 • Atsargų judėjimas pagal operacijų tipus
 • Ataskaita, rodanti parinkto sandėlio gavimo ir išdavimo operacijas per nurodytą laikotarpį. Ataskaita apima ir atsargų perkėlimo žurnalus, ir perkėlimo užsakymus
 • Atsargų apyvarta (finansinė ir faktinė)
 • Atsargų vertė pagal prekes ir atsargų dimensijas
 • Atsargų vertė pagal prekes ir atsargų dimensijas be sumų
 • Detalios atsargų operacijos
 • Atsargų nurašymo aktai

Pirkimai/pardavimai

 • Sąskaitos faktūros/ važtaraščio numerio keitimo galimybė
 • Sąskaitų faktūrų registro funkcionalumo papildymas išrašytoms/užregistruotoms kliento/tiekėjo sąskaitoms faktūroms – transportavimo rekvizitų keitimo funkcija
 • Važtaraščių registro funkcionalumo papildymas išrašytiems klientui važtaraščiams – transportavimo rekvizitų keitimo funkcija
 • Galimybė analizuoti gautas iš tiekėjo papildomas išlaidas. Analizė galima sąskaitos faktūros ir/arba atsargų detalumo lygyje
 • Finansinės dimensijos kontrolė. Galimybė įjungti finansinių dimensijų užpildymo patikrinimą pagal nustatytas taisykles prieš važtaraščio/sąskaitos-faktūros registravimą

Papildomi funkcionalumai

 • Bendra adresų knygelė
 • Įrašo įterpimo/redagavimo kontrolė
 • Automatinis finansinės dimensijos kūrimas po kortelės įrašo sukūrimo

Norite sužinoti plačiau? Susisiekite su mumis.