BLUEs iMAS – tai išmanioji mokesčių administravimo informacinė sistema, užtikrinanti Microsoft Dynamics AX duomenų paruošimą ir perdavimą į VMI duomenų bazę. BLUEs iMAS sudaro 3 dalys: iVAZ, iSAF, iSAF-T.

iVAZ - važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų teikimas VMI

iVAZ užtikrina Microsoft Dynamics AX suformuoto važtaraščio užpildymą, paruošimą ir perdavimą į VMI duomenų bazės i.VAZ posistemį:

 • Pateikiant važtaraščio duomenų rinkinį XML formatu
 • Naudojantis žiniatinklio paslauga i.VAZ duomenų rinkinio pateikimui

iSAF - PVM sąskaitų-faktūrų registrų duomenų teikimas VMI

iSAF užtikrina Microsoft Dynamics AX suformuotų PVM sąskaitų-faktūrų užpildymą, paruošimą ir perdavimą į VMI duomenų bazės i.SAF posistemį:

 • Pateikiant sąskaitų-faktūrų duomenų rinkinį XML formatu
 • Naudojantis žiniatinklio paslauga i.SAF duomenų rinkinio pateikimui
 • Naudojant iSAF pateikiami duomenys atitinka reglamentavimo taisykles

iSAF-T - standartinės apskaitos duomenų rinkmenos suformavimas ir perdavimas

iSAF-T užtikrina Microsoft Dynamics AX suformuotų standartinės apskaitos duomenų rinkmenos suformavimą ir perdavimą į i.SAF-T posistemį. Su iSAF-T nesudėtingai perduodama ši informacija:

 • Sąskaitų planas, debeto/kredito likutis laikotarpio pradžiai ir pabaigai
 • Klientai / tiekėjai
 • Klientų / tiekėjų atsiskaitymo balansinis likutis laikotarpio pradžiai ir pabaigai
 • Klientų / tiekėjų neapmokėti pardavimo/pirkimo dokumentai
 • Mokesčių klasifikatorius
 • Atsargų matavimo vienetų klasifikatorius
 • Galimi atsargų judėjimo tipai
 • Atsargų kartoteka
 • Atsargų likučiai, kiekinis/suminis likutis laikotarpio pradžiai ir pabaigai
 • Prekių judėjimai
 • Ilgalaikio turto kartoteka, ilgalaikio turto operacijos
 • Didžiosios knygos detalūs įrašai
 • Pardavimo sąskaitos-faktūros
 • Pirkimo sąskaitos-faktūros
 • Mokėjimai klientams/tiekėjams, iš tiekėjų/klientų gauti mokėjimai

Papildomos iSAF-T funkcijos:

 • Galimybė kaupti duomenis dalimis
 • Sukauptų duomenų peržiūra per MS Excel
 • SAF-T rinkmenos sukūrimas apjungiant dalinius duomenis

Norite sužinoti plačiau? Susisiekite su mumis.