Nuolatinę sėkmę užtikrina ir ISO 9001 kokybės vadybos sistemos standartas.   

Pastebime, jog projektų, kuriuos vykdome, kompleksiškumas nuolat auga. Kartu auga projektų vertė ir trukmė, o tuo pačiu ir rizika. Patikimo skaitmeninės transformacijos verslo partnerio paieška tampa esmine sėkmės prielaida ne tik projektui, bet ir kliento verslui.

Pažvelgę į paveikslą žemiau gal atpažinsite save ir savo „kelionės“ vietą, kurioje šiuo metu esate.   

Blue Solutions yra pasiruošusi būti Jūsų patikimu verslo skaitmeninės transformacijos partneriu. O Jūsų sėkmingą kelionę užtikrins ne tik Blue Solutions ekspertinės žinios ir didelė kompleksinių ERP projektų valdymo patirtis, bet ir nuolatinis kokybės valdymas, remiantis ISO 9001 standartu.

Tarptautiniu mastu pripažįstamu ISO 9001 kokybės vadybos sistemos standartu vadovaujamės nuo pat įmonės veiklos pradžios, 2010 m. Šio standarto reikalavimai mums padeda siekti šių pagrindinių tikslų:

  • Geresnio klientų poreikių supratimo

Pirmiausia, Blue Solutions nepradeda ERP projekto, kol neįsitikina, jog tinkamai supranta kliento tikslus ir lūkesčius dėl verslo rezultatų pagerinimo. Projektas vykdomas etapais, kiekviename žingsnyje įsitikinant, jog einama teisingu keliu. Tuo pat metu reaguojama į kliento verslo poreikių pokyčius vykdant pokyčių valdymo procedūras. Tokiu būdu, kad ir kiek laiko besitęstų projektas, kliento verslas neatsilieka nuo besikeičiančios konkurencinės aplinkos. Projektas baigiamas pritaikius reikiamus skaitmeninės tranformacijos įrankius, optimaliai panaudojus sistemas ir pasiekus projektui iškeltus tikslus.

  • Veiksmingo rizikų valdymo

Iki šiol visi Blue Solutions vykdyti projektai yra sėkmingi. Tai labai retas ir aukštas rodiklis netgi tarptautiniu mastu. O verslo skaitmenizavimo projektai turi mažiausiai apibrėžtų projektų reputaciją.

  • Nuolatinio veiklos procesų tobulinimo

Tęsiame tradiciją tobulinti vykdomus procesus ir gerinti projekto vykdymo metodus. Mūsų sukurtos ir ištobulintos metodikos užtikrina naudą klientui ir atneša mums sėkmę.

Blue Solutions suteiktas ISO 9001 kokybės vadybos sistemos standartas patvirtina, kad neapsiriksite pasirinkę mus savo skaitmeninės transformacijos verslo partneriu.