Programinė įranga, skirta nuotolinių darbo vietų kūrimui.  

Pirmąjį 2021 m. ketvirtį planuoja startuoti ES finansavimo priemonė „E-verslo modelis COVID – 19“.

Priemonės tikslas - skatinti įmones pertvarkyti savo verslo modelius: įmonės vykdomą veiklą perorientuoti į procesų, produktų skaitmeninimą, elektroninę prekybą ir pristatymą. Paraiškas galės teikti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) bei gauti iki 90 % finansavimą veiklos skaitmenizavimui. Numatoma, kad didžiausia paramos suma bus 50.000 €.

Pagal šią priemonę bus remiama tokia veikla kaip e-verslo modelių diegimas, persiorientuojant į procesų ir produktų (gaminamų gaminių ir (ar) teikiamų paslaugų) skaitmeninimą, MVĮ produktų elektroninę prekybą ir pristatymą:

 • nuotolinių darbo vietų sprendimų diegimą;
 • e-pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą.

Priemonėje nuotolinė darbo vieta apibrėžiama, kaip investicijas gavusios įmonės veiklai vykdyti naujai sukurta nuotolinė darbo vieta, suteikianti galimybę įmonės darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu.

Daugiau informacijos apie šią ES finansavimo priemonę galima rasti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos tinklapyje.

Koks bebūtų Jūsų gamybos procesas, kokios bebūtų Jūsų teikiamos paslaugos – be informacijos jokia veikla neįmanoma. O laiku gaunama tiksli informacija yra labai svarbi formuojant išvadas, įžvalgas, projektuojant būtinus koregavimo veiksmus, siekiant didinti efektyvumą.

ES finansavimo priemonės „E-verslo modelis COVID – 19“ dėka Jūs turite galimybę iš esmės pakeisti aprūpinimo informacija lygį, sutaupyti investuojant į naujas ir našias technologijas, bei ilgam sumažinti kaštus/ veiklos sąnaudas tokiuose procesuose, kaip:  

 • Pardavimai– pardavimo užsakymų, parduodamų prekių/ paslaugų pelningumo sekimui, atsargų lygio sandėliuose palaikymui;
 • Klientų aptarnavimo proceso kokybės užtikrinimas – prekių pristatymo terminų laikymuisi, atsiskaitymų, klientų patikimumo sekimui.

Aprūpindami nutolusias darbo vietas būtinais duomenimis, siekiant sklandaus darbų (procesų) vykdymo, mes esame sukūrę analitikos sprendimus, kurie pardavėjams suteiks informacijos apie šias sritis:

 • Pardavimai pagal klientus, pardavimų dinamika, savikainos dinamika, pardavimų maržos dinamika, pardavimai pagal prekes;
 • Pardavimai, klientai – apyvarta ir marža pagal klientus, pardavimai pagal regionus, pardavimai pagal vadybininkus;
 • Pardavimai, klientai, partneriai - detalūs pardavimai pagal partnerius, pagal partnerių vadybininkus, vietoves;
 • Pardavimai pagal prekes – detalūs prekių pardavimai pagal vadybininkus, vietoves, taškus, pardavimų dinamika;
 • Pardavimo planų vykdymo valdymas – plano/ fakto sekimas;
 • Pardavimo dokumentai – detalūs sąskaitų faktūrų dokumentai;
 • Klientų atranka – klientų prekių krepšelio analizė.
 • Klientų skolos, skolų struktūra;
 • Klientų pradelstos skolos, skolų senėjimas;
 • Klientų mokėjimo drausmingumas;
 • Klientų būsimi mokėjimai;
 • Klientų skolos - dokumentai;
 • Skolų dinamika;
 • Klientų reitingavimas;
 • Atsargų likučiai pagal grupes (atsargų grupių likučiai laikotarpio pradžiai, pabaigai, pokytis);
 • Atsargų likučiai (atsargų likučiai laikotarpio pradžiai, pabaigai, pokytis);
 • Atsargų senėjimas (atsargos finansine išraiška pagal užsigulėjimo terminus – iki 30d.; 31-60d; 61-90; 91-180; 181-361; 361+);
 • GMROI (atsargų lygio sandėlyje, pirkimų, pardavimų judėjimo dinamika; atsargos laikotarpio pabaigai; GMROI;
 • Atsargų pakankamumas pagal 30, 60, 90 dienų istorinius pardavimus.

Be to, taip pat esame sukūrę sprendimus, kurie padės kokybės valdymui ir suteiks informacijos apie:

 • pardavimų užsakymus pagal jų pristatymo terminus;
 • vėluojančius pristatyti pardavimų užsakymus;
 • pristatymo tikslumo rodiklius pagal klientus.

Jei šios išvardintos užduotys ir funkcijos yra Jums aktualios ir norėtumėte jas realizuoti pasinaudodami ES finansavimo priemone „E-verslo modelis COVID – 19“,  kreipkitės į mūsų Analitikos grupės vadovę Gitą Bersėnaitę el. paštu g.bersenaite@blue-s.lt ar telefonu +370 687 34338.