Atliktas lyderiaujančių verslo valdymo sistemų diegimo kaštų palyginimas.  

Verslo valdymo sistemos (toliau - VVS) diegimas - tai projektas, kuriame pagrindiniai veiksniai yra kliento ir diegėjo lūkesčiai bei galimybės, o technologijos ir kiti aspektai suvokiami kaip svarbūs, tačiau nėra lemiantys projekto sėkmę veiksniai.

Vienas iš esminių klientų lūkesčių yra suprasti, kiek jiems kainuos projektas (VVS diegimas) ir kiek jis truks. Klientas dažniausiai nėra tikras, ar VVS diegimo projektas kainuos tiek, kiek žadama ir truks tiek, kiek planuojama. Absoliuti dauguma Lietuvos įmonių „blaškosi“ apsisprendimo metu, nes, dažnu atveju, nėra konkrečiai apibrėžtų projekto tikslų. Kaip pasekmė, verslas nežino, kodėl yra investuojama į vieną ar kitą pasirinkimą, todėl ieškoma pasiteisinimų, bandoma "prisidengti" funkcinių reikalavimų sąvadu, kuris turėtų reikšti naujus poreikius. Neretai tiesiog „nesmagu“ prisipažinti sau, kad vienintelis VVS diegimo tikslas - technologijų senėjimas ir kaita, kas neabejotinai yra labai svarbi priežastis skaitmeninėje epochoje. Sparti technologijų kaita gali sąlygoti konkurencinio pranašumo praradimą, o atsilikimas sukuria neapibrėžtumo atmosferą. Neapibrėžtumas yra problema, nes jis trukdo priimti racionalius sprendimus. Neapibrėžtumas skatina "nestandartinių" sprendimų paiešką, samdomi konsultantai, kurie turėtų padėti, deja, tai ne visada pasiteisina.

Nepriklausomais tyrimais nustatyta, kad šie iššūkiai būdingi, identiški visame pasaulyje. Jie sąlygoja priežastis, dėl kurių viršijamas projekto biudžetas ir grafikas.

Vienas tokių tyrimų pavyzdžių - nepriklausomos JAV konsultacijų bendrovės "Panorama Consulting Group" (buvęs pavadinimas - "Panorama Consulting Solutions") 2019 m. atliktas VVS diegimo projektų vykdymo priežasčių, eigos ir rezultatų tyrimas ir išplatinta atitinkama ataskaita (2019 ERP Report), kurioje pateikti rezultatai atskleidžia, kad pagrindinės VVS diegimo projekto biudžeto viršijimo priežastys yra tokios:

(Panorama Consulting Solutions, 2019 ERP Report)

Aukščiau minėto tyrimo metu taip pat nustatyta, kad planuotos projekto trukmės viršijimą pagrinde sąlygoja tokios priežastys:

(Panorama Consulting Solutions, 2019 ERP Report)

Taip pat didelę įtaką VVS diegimo projekto nesėkmei (biudžeto ir planuotos trukmės viršijimui) daro statistinės informacijos, nurodančios, kiek vidutiniškai kainuoja vienos ar kitos VVS diegimas, ignoravimas. Nepagrįstas įsitikinimas, kad VVS diegimas „mums“ bus kitoks, nei rodo statistika, iš dalies yra pasekmė. VVS, kurios diegimas yra komplikuotas ir atitinkamai brangesnis, pasirinkimas nepagrįstai tikintis mažesnės galutinės kainos ir / arba darbų atlikimo termino, sąlygoja lūkesčių ir faktų neatitikimą. Nenorint patekti į aprašytą situaciją, verta domėtis VVS sektoriaus statistikos naujienomis.

Minėta JAV konsultacijų bendrovė „Panorama Consulting Group“ paruošė ir paviešino JAV verslo valdymo sistemų rinkos analizės ataskaitą, kurioje palygino žinomiausius rinkos dalyvius. Paviešinta ataskaita apima SAP, Oracle, Microsoft ir Infor sprendimus.

Analizės pagrindas - klientų, kurie vykdė VVS diegimus laikotarpiu nuo 2018 m. lapkričio iki 2019 m. rugsėjo, apklausa. Apklausos apimtis yra 134 organizacijos, kurios pasirinko ir įdiegė SAP, Oracle, Microsoft arba Infor VVS sprendimus.

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad daugiausia kliento vidinių išteklių (darbuotojų laiko) reikėjo Infor diegimuose, o tai yra ženklūs „paslėpti“ kaštai. Projekto biudžeto požiūriu, galimai mažesnis išorinių konsultantų poreikis turi būti papildytas ženklesniu vidinės komandos indėliu ir kaštais. Mažiausiai vidinių resursų pritraukimo reikalavo Microsoft Dynamics 365 šeimos produktų diegimai.

(Panorama Consulting Group, Clash of the Titans 2020)

Kalbant apie projektų kainą konstatuotina, kad projektų brangumo lyderiai yra Orace ir SAP sprendimai. Neabejotina, kad šiuos produktus rinkosi didesnės įmonės, todėl ir licencijų, ir diegimo kaštai yra didesni. Tačiau didesnė licencijų kaina nėra rodiklis, nes šalia didesnių licencijų apimčių (daugiau naudotojų) visada yra poreikis skirti ženkliai daugiau pastangų VVS paruošti darbui. Taip pat nereikia pamiršti, kad šių sprendimų diegimo atveju dažnai yra bandoma keisti nusistovėjusius procesus, taikant taip vadinamą „geriausios praktikos“ modelį. Tačiau, kaip rodo ir Lietuvos, ir pasaulinė praktika bei statistika, verslo procesų keitimas neretai yra brangesnis už modifikacijas, procesų keitimas trunka ilgiau, reikalauja kompromisinių sprendimų, dažnai vardan vartotojų patogumo yra paliekama daug papildomų programų, dėl ko auga integravimo darbų kaina.

Dėl šių ir eilės kitų priežasčių, tokio tipo projektai kainuoja brangiau, trunka ilgiau, o aiškus ir apibrėžtas rezultatas gali būti nepasiekiamas metų metais. Galiausiai tokie VVS diegimo projektai yra nutraukiami / sustabdomi.

Pastaruoju metu socialiniuose tinkluose buvo galima stebėti aktyvias diskusijas šia tema. Suprantama, kad tai ne aksioma, bet ir lietuviška patirtis tiek viešajame, tiek komerciniame sektoriuose turėtų paskatinti susimąstyti, kad pasirinkta VVS turi koreliuoti su projekto tikslais, o tikėjimas projekto sėkme turėtų būti paremtas ne tiek Tiekėjo pažadais ir / arba sutarties sankcijų grėsme, kiek sėkmingais pavyzdžiais įrodyta praktika.

(Panorama Consulting Group, Clash of the Titans 2020)