Blue Solutions dalyvauja ES finansuojamame projekte "Eksporto plėtros skatinimas dalyvaujant parodose"

UAB „Blue Solutions“ įgyvendina projektą „UAB „Blue Solutions“ eksporto plėtros skatinimas dalyvaujant parodose“ 03.2.1-LVPA-K-801-05-0279 finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama dalyvauti trijose Microsoft organizuojamose konferencijose Europoje ir vienoje Jungtinėse Amerikos Valstijose. Į Microsoft konferencijas susirenka tiek Microsoft sukurtų produktų platintojai, tiek esami ar potencialūs Microsoft produktų naudotojai. Tai puiki terpė ne tik išgirsti apie naujoves, bet ir sudalyvauti konferencijų metu vykstančiose Microsoft partnerių sukurtų sprendimų parodose.

ES remiamo projekto dėka, UAB „Blue Solutions“ turėjo galimybę sudalyvauti tarptautinėje eXtreme365 konferencijoje, kuri vyko 2019 m. kovo 24 – 27 dienomis Amsterdame, Nyderlandų Karalystėje.

UAB „Blue Solutions“ šioje parodoje pristatė savo sukurtus sprendimus. Daugiausia domėtasi Lietuvos lokalizacijos papildiniais, kurie reikalingi užsienio kompanijoms, dirbančioms Lietuvoje (pvz., BLUEs iMAS, BLUEs B2Bank, BLUEs GPAIS ir kt.). Siekėme ne tik pristatyti savo sukurtus sprendimus, bet ir užmegzti naujų ryšių su potencialiais partneriais, aptarti bendradarbiavimo platinant sprendimus galimybes.

Šių metų spalio mėnesį ruošiamasi dalyvauti D365 Focus Europe konferencijoje, vyksiančioje Briuselyje, Belgijos Karalystėje.

Tikimasi, kad dalyvavimas konferencijose ir savo sukurtų sprendimų pristatymas jose padės UAB „Blue Solutions“ pritraukti užsienio klientų ir užmegzti partnerystę su kitais tiekėjais.