Vertė matuojama ne kaina, o per laiką gauta nauda. 

Kintančios verslo aplinkos keliami iššūkiai skatina įmonių vadovus ieškoti efektyviausių priemonių, užtikrinančių nuolatinį augimą ir plėtrą. Tai sukelia vis naujus verslo valdymo ir planavimo poreikius. Adekvačios reakcijos greitis neretai daro įtaką verslo konkurencingumui ir sėkmės mastui.

Verslo lankstumą, operatyvumą, efektyvumą padeda užtikrinti skaitmenizavimo sprendimai. Bendrovės „Blue solutions“ direktorius Algimantas Brazauskas teigė, kad šiuo metu lėšos, kurias įmonės skiria informacinių technologijų ir skaitmeniniams projektams, auga ir sparčiai artėja prie investicijų į technologinę įrangą, pastatus, „know-how“ dydžio.

„Tačiau realybė tokia, kad verslas į tai vis dar žiūri neatsakingai, galbūt net galima pasakyti „vaikiškai“, nors tiek rizikos, tiek kaštų prasme šie projektai gali kainuoti ne mažiau nei kiti“, – sakė A. Brazauskas. Jo teigimu, būtent dėl to didžioji dalis skaitmenizavimo projektų nepasiekia iškeltų tikslų, nėra baigiami laiku arba gerokai viršija pradinį biudžetą. Kartais esą prireikia ir advokatų pagalbos „santykiams išsiaiškinti“. Verslui tokia projekto baigtis, priklausomai nuo to, kokios būklės jis pasibaigė, yra didesnė arba mažesnė nesėkmė.

Vertės grandinė

„Blue solutions“ siūloma vertės grandinės koncepcija, įgyvendinama vykdant įvairaus dydžio skaitmenizavimo projektus, padeda verslo vadovams (savininkams) įveikti minėtą iššūkį. „Vertės grandinė yra nuolatinis klientui kuriamos verslo vertės ratas. Jis užtikrina gilų kliento veiklos pažinimą, galimybę pasiūlyti pokyčių kryptis ir efektyviai į juos reaguoti“, – sakė A. Brazauskas.

„Įmonės, inicijuodamos informacinių technologijų ir skaitmenizavimo projektus, turi pradėti nuo pasiruošimo“, – pažymėjo pašnekovas. Tai yra atsakyti į klausimus, kodėl yra reikalingi skaitmenizavimo sprendimai, ar įmonė pasiruošusi priimti pokyčius ir kaip ji tai padarys, bei kokią naudą gaus projektą įvykdžius. „Tai padeda suvaldyti įgyvendinimo procesą ir suteikia aiškumo dėl investicijų dydžio, jų efektyvumo, projekto trukmės ir rezultatų priimtinumo, leidžia sudėtingus dalykus padaryti paprastesnius, aiškesnius ir, žinoma, skaidrius. Ypač svarbus yra kliento indėlis. Jis turi suprasti, kodėl inicijuojamas projektas, kokius tikslus reikia pasiekti, kiek šie tikslai yra svarbūs įmonei ir ar tai yra suprantamai išsakyta įmonės darbuotojams, kurie projektą vykdys, t. y. komandai, atsakingai už rezultatą“, – sakė A. Brazauskas. Suvokta ir nuosekliai įgyvendinama pokyčių valdymo procedūra – orientuota į nuoseklų iškeltų tikslų siekimą, užtikrina, kad atsižvelgiant į verslo pokyčius, projekto vykdymo metu klientas nenutols nuo pradinių siekių ir tuo pačiu tinkamai reaguos į verslo aplinkos kitimą. Suvokta ir nuosekliai įgyvendinama pokyčių valdymo procedūra, orientuota į nuoseklų iškeltų tikslų siekimą, užtikrina, kad, atsižvelgiant į verslo pokyčius, įgyvendindamas projektą klientas nenutols nuo pradinių siekių ir tinkamai reaguos į verslo aplinkos kitimą.

Gausybė verslo duomenų, surenkamų kasdienių verslo operacijų metu, leidžia formuoti verslo įžvalgas, didinančias lankstumą, operatyvumą, padedančias priimti tinkamus sprendimus. „Praktika rodo, jog sprendžiant, ar formuoti verslo įrankių įžvalgas, reikia galvoti ne kiek tai kainuoja, bet ką prarandame jų neturėdami“, – sakė A. Brazauskas. Pašnekovo teigimu, galiausiai klientui tai reiškia investicijų grąžą, laiku įgyvendintus verslo tikslus, didesnį konkurencingumą, klientų lojalumą ir sėkmingą nuolatinę plėtrą.

Vienas svarbiausių verslo konkurencingumo didinimo argumentų yra tikslinga, vizualiai pateikta informacija. Tam į pagalbą ateina verslo analitika – priemonė, įgalinanti ne „matyti atgal“, bet į priekį, formuojant, prognozuojant tendencijas ir efektyviai valdant įmonę. Informaciją verslas turi gauti lanksčiai – teisingus sprendimus priimti rytoj jau gali būti per vėlu. „Kuo greičiau mes analizuojame, tuo greičiau priimame sprendimus, inicijuojate pokytį ir aplenkiame konkurentus. Ir taip be pabaigos...“, – sakė A. Brazauskas.

Publikuotas žurnale IQ, 2018.11.07