Susisiekite su mumis

Vardas*

El. paštas*

Telefonas

Įmonė / Įstaiga

Žinutė*

* užpildyti būtina.

Pirkimų vykdymas, tiekimo organizavimas ir kontrolė - tai kiekvienoje įmonėje sutinkami verslo procesai. Savalaikiai sprendimai pirkimuose, pirkimo paraiškų apibendrinimas, poreikių analizė, skaidrumas, operatyvumas padeda taupyti įmonių lėšas, efektyviau vykdyti savo veiklą. Įdiegus pirkimų kontrolės sistemą įmonės sutaupo iki 10-20% sąnaudų mažaverčiam inventoriui ir eksploatacinėms priemonėms.
Blue Solutions Microsoft Dynamics AX sistemoje sukurtas sprendimas BLUEs Procurement leidžia valdyti pirkimų procesą nuo pat pirkimų poreikio atsiradimo iki sutarties su tiekėju pasirašymo ir jos įvykdymo, apskaityti konkursų rezultatus, registruoti ir lyginti gautus tiekėjų pasiūlymus, leidžia analizuoti pirkimų istoriją ir sekti pirkimų efektyvumą. Sprendimas palengvina kasdienines su pirkimų organizavimu susijusias veiklas, ir suteikia galimybes geresnei pirkimų kontrolei .
 
Versija MS Dynamics AX 2009.
  

Funkcijos 

Pirkimų paraiškos

  • Medžiagų poreikio užsakymų pateikimas. Įmonės darbuotojai sistemoje suveda prekių/darbų poreikį. Galimybė nurodyti prekių/darbų kodus, aprašymus, reikalingą kiekį, preliminarią kainą, datas, dimensijas ir kitą aktualią informaciją).
  • Medžiagų poreikio analizė, patvirtinimas. Atsakingas tiekimo darbuotojas analizuoja ir tikslina paraiškas. Vykdymui atrinktoms paraiškoms nustatomas ir nurodomas pirkimo būdas (apklausa, konkursas, tiesioginis pirkimas ar kt.). Jei numatomas vykdyti tiesioginis pirkimas be konkurso - iškart gali būti priskiriamas tiekėjas ir sukuriamas pirkimo užsakymas tiekėjui.
  • Paraišką pateikęs darbuotojas gali stebėti savo paraiškos būklę, sekti eilučių būsenas ir pokyčius.                

 Pirkimų konkursai

  • Konkurso sukūrimas. Jei skelbiamas konkursas medžiagų arba darbų pirkimui, sistemoje sukuriamas įrašas apie naują konkursą. Nurodoma jo informacija – aprašymas, datos, atsakingi darbuotojai. Iš paraiškų eilučių suformuojamos konkurso eilutės, įvedama patikslinanti informacija.
  • Tiekėjų kvietimas į konkursą. Galima naudoti įvairius scenarijus, kai apklausiami/į konkursą pakviečiami konkretūs tiekėjai, kuriems suformuojamas ir išsiunčiamas paklausimas, arba skelbiamas atviras konkursas ir laukiama įvairių tiekėjų pasiūlymai.
  • Konkurso publikavimas web‘e. Informacijos apie konkursą pasikeitimo būdas, interneto svetainėje paskelbiant informacija apie konkursą ir sudarant galimybę tiekėjams pateikti savo pasiūlymus.
  • Konkurso pasiūlymų suvedimas į sistemą: atsiųsti tiekėjų pasiūlymai arba interneto portale užpildyti pasiūlymai įkeliami/suvedami į konkurso pasiūlymų lentelę – kainos, nuolaidos, datos, specifinė informacija. Atsakingas darbuotojas analizuoja ir lygina gautus pasiūlymus, ir priima sprendimus – atmesti, patvirtinti arba įtraukti į papildomą etapą.
  • Atrinktų pasiūlymų pervedimas į sekantį etapą ( derybų ciklas) . Funkcionalumas leidžia pasirinktus tiekėjus ir jų pasiūlymus parengti kitam etapui. Procedūrą galima tęsti, kol pasiekiamas geriausios pasiūlytos kainos rezultatas. Geriausi pasiūlymai patvirtinami ir perkeliami vykdymui – į sutartis arba pirkimo užsakymus.
  • Sprendimas turi sąsajas su kitais Blue Solution sprendimais – BLUEs Contracts, skirtu sutarčių valdymui, ir BLUEs Budget, skirtu biudžeto kontrolei.