Susisiekite su mumis

Vardas*

El. paštas*

Telefonas

Įmonė / Įstaiga

Žinutė*

* užpildyti būtina.

Personalo apskaitos sprendimas skirtas informacijos apie įmonės darbuotojus kaupimui ir apdorojimui.

Versija MS Dynamics AX 2009.

 

Funkcijos

Darbuotojo asmens kortelė

Kortelė apima informaciją apie darbuotoją ir šeimos narius:
 • asmeninė darbuotojo informacija (paso, sodros pažymėjimo, vairuotojo pažymėjimo, kontaktinė informacija ir panašiai);
 • priėmimas į darbą, paskyrimai/ perkėlimai ir atlyginimo kitimo informacija, kvalifikacijos kėlimai, atostogų suteikimai, atleidimas iš darbo;
 • informacija apie šeimos sudėtį, darbuotojo ir šeimos narių invalidumo informacija;
 • informaciją apie išsilavinimus, profesines patirtis, turimus sertifikatus, kalbų mokėjimą;
 • kita informacija;
 • galimybė prie darbuotojo išsaugoti skanuotus dokumentus;

 Įsakymų apskaita

 • priėmimas į darbą
 • darbuotojo perkėlimų (pareigų ir/arba struktūrinio vieneto pasikeitimas) istorija
 • atostogų įsakymai
 • komandiruočių įsakymai
 • atleidimas iš darbo

Įsakymų apskaitos spausdiniai

Priėmimo į darbą, darbo sutarties nutraukimo, darbo sutarties pratęsimo, komandiruotės (pavienio ar grupinio), mokymosi, neapmokamų atostogų suteikimo, atleidimo iš darbo ir kiti įsakymai.

Darbo sutartis, darbo sutarties pakeitimai, kiti spausdiniai 

Darbo sutartis, priedai, materialinės atsakomybės sutartis, komercinių paslapčių dokumentas, siuntimas pirminiam sveikatos draudimui, prašymas dėl darbo užmokesčio periodiškumo mokėjimo.

Universalus dokumentų tekstų konfigūravimo įrankis

Įsakymų tekstų kartoteka. Įsakymų apskaitos spausdiniai yra MS Word ir MS Excel šablonų pagrindu. Įsakymo spausdinimo metu parenkami norimi tekstai, automatiškai atidaromas atitinkamas MS produktas ir perkeliami duomenys, galimybė dokumentą pervardinti norimu vardu ir išsaugoti prie įsakymo.

Detali atostogų apskaita, nepanaudotų atostogų likučio skaičiavimas ir atvaizdavimas ataskaitoje

 • Kasmetinės atostogos
 • Atostogos už stažą
 • Atostogos už ypatingo pobūdžio darbus
 • Atostogos už kenksmingas sąlygas
 • Mokymosi atostogos
 • Kita

Darbuotojo apsaugos priemonių apskaita.

Yra galimybė prie pareigų nurodyti būtinas dėvėti apsaugos priemones. Kiekvienam darbuotojui spausdinama asmens apsaugos priemonių kortelė.

Darbuotojo sveikatos patikrinimų apskaita.

Kenksmingumų kartoteka. Darbuotojų medicininių patikrinimų kartoteka. Yra galimybė prie pareigų priskirti kenksmingas sąlygas. Spausdinys – kada ir kam reikia eiti tikrintis sveikatą.

Darbuotojo valdomas turtas

Darbuotojo valdoma turtą sudaro: ilgalaikis materialus ir/arba trumpalaikis turtas, mažavertis inventorius, kita. Yra galimybė perduoti turtą kitam darbuotojui, spausdinamas turto perdavimo aktas. Darbuotojo atleidimo metu vykdoma kontrolė ar darbuotojas grąžino įmonės turtą, spausdinama atsiskaitymo su įmone kortelė.
 

Kiti spausdiniai / duomenys elektronine forma

 • Asmens kortelė. Žinios apie darbuotoją, išsilavinimą, karinės įskaitos duomenis, žinios apie darbovietes ir kita
 • Darbuotojo pažymėjimas
 • Darbuotojų sąrašai. Darbuotojų priimtųjų, atleistųjų, nepilnamečių, gimtadienių, jubiliejų ir kita sąrašai.
 • Statistinės ataskaitos Darbuotojų sudėtis pagal amžių, išsilavinimą, stažą, darbuotojų kategorijas, judėjimus

Ataskaitos Sodrai

1-SD, 2-SD, 9-SD